validating a manufacturing process for a pacemaker - Dating in belgie

Als wettelijke voogd is het immers de verantwoordelijkheid van de ouders om erop toe te zien en te bepalen welk gebruik al dan niet gepast is.

Privacy Je identificatiegegevens De persoonlijke gegevens die je ons meedeelt, worden bijgehouden in onze database.

In concreto: ter promotie van een specifieke dienst of site of om te spammen (en, meer bepaald, je probeert op een systematische manier het Rendez-Vous-publiek naar een andere website dan weg te leiden), je profiel een vals profiel is dat het goed functioneren van de site kan verstoren, of indien je valse gegevens hebt aangemaakt met het doel een derde lastig te vallen of met het doel van oneerlijke concurrentie zal er klacht tegen je ingediend worden bij de Computer Crime Unit van de Brusselse Federale Politie.

Een profiel die door het lid of door de admin op aanvraag van het lid gewist wordt, zal achteraf niet meer geactiveerd kunnen worden.

Wij dragen de grootste zorg voor jouw persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent, zoals de wet van 8 december 1992, te respecteren.

Last modified 03-Aug-2015 20:13